ออกอากาศรายการปฏิรูปการศึกษา

User Rating: / 1
PoorBest 

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืันที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ไปออกอากาศรายการปฏิรูปการศึกษาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี โดยนายทินกร กล่ำทอง ประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้สัมภาษณ์ออกรายการในเรื่องการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ได้กล่าวถึงคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

ภาพ:ข่าว /วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10

ภาพกิจกรรม