รับโล่ห์ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น

User Rating: / 0
PoorBest 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เข้ารับโล่ห์ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นจาก นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ To BE NUMBER ONE รวมทั้งรับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ จัดโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ:ข่าว /เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดจันทราวาส

ภาพกิจกรรม