ประมวลจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

User Rating: / 1
PoorBest 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน