หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

User Rating: / 0
PoorBest 


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ หลักเกณฑ์และระเบียบ

ว5.2562

ว6 สพฐ. กคศ.

ว7.2562.pdf

ว20 30ตค61 ส่งมาด้วย1

ว20 30ตค61 ส่งมาด้วย2

ว20 30ตค61

ว1241แจ้งโรงเรียน

ศธ04009-1696

แจ้งโรงเรียน

1.ว15กฎ ก.ค.ศ.2561

3.ว8067ลามาสาย

4.ว627.2562เลื่อนเงินเดือน

7.ว347.2559

8.ว23.2559

9.การเลื่อนขั้นค่าจ้าง 2544

10.ว90.2553

11.ว97.2553

ว.10

ว.6

ว.7

แบบคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีปรับเงินเดือน

ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) 2562

หลักเกณฑ์การนำบัญชีสอบแข่งขันฯ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

หลักเกณฑ์การพัฒนาครูสายสอน

หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้บริหารฯ

หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว21

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

ว-8-2562_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

2562-ว18 หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ. และ รอง ผอ.สถานศึกษา