แนวทางการลงโทษทางวินัย

User Rating: / 1
PoorBest 

1. การลงโทษข้าราชการกรณีเรียกเงินจากราษฎรเพื่อฝากเข้าทำงาน

2. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดประเวณีต่อบุคคลอื่นหรือคู่สมรสของผู้อื่น

3. แนวทางการลงโทษทางวินัย

4. กรณีตัวอย่าง