ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

User Rating: / 0
PoorBest 

1. เอกสารประกอบโครงการ

2. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

3. แผนผังการเชื่อมต่อระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง

4. คู่มือการใช้งาน

5. เอกสารประกอบการติดตาม

6. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

7. ระบบรายงานออนไลน์