แผนปฏิบัติการ

User Rating: / 1
PoorBest 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562