โรงเรียนในสังกัด สพม.10

โรงเรียนในสังกัด จ.เพชรบุรี
· พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี · เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี · บางจานวิทยา
· วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) · คงคาราม · ดอนยางวิทยา
· เขาย้อยวิทยา · โยธินบูรณะ เพชรบุรี · หนองหญ้าปล้องวิทยา
· บ้านแหลมวิทยา · วชิรธรรมโศภิต · บางตะบูนวิทยา
· ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี · โตนดหลวงวิทยา · ห้วยทรายประชาสรรค์
· จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี · ท่ายางวิทยา · หนองจอกวิทยา
· หนองชุมแสงวิทยา · บ้านลาดวิทยา · แก่งกระจานวิทยา
· ป่าเด็งวิทยา

 

โรงเรียนในสังกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
· ประจวบวิทยาลัย · อ่าวน้อยวิทยานิคม · หว้ากอวิทยาลัย
· ทับสะแกวิทยา · ห้วยยางวิทยา · บางสะพานวิทยา
· ธงชัยวิทยา · ชัยเกษมวิทยา · บางสะพานน้อยวิทยาคม
· กุยบุรีวิทยา · ยางชุมวิทยา · เมืองปราณบุรี
· ปากน้ำปราณวิทยา · เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี · หัวหิน
· หัวหินวิทยาคม · หนองพลับวิทยา · สามร้อยยอดวิทยาคม

 

โรงเรียนในสังกัด จ.สมุทรสงคราม
· ศรัทธาสมุทร · ถาวรานุกูล · ท้ายหาด
· สกลวิสุทธิ · เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย · อัมพวันวิทยาลัย
· วัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) · เทพสุวรรณชาญวิทยา · วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์

 

โรงเรียนในสังกัด จ.สมุทรสาคร
· สมุทรสาครวิทยาลัย · สมุทรสาครบูรณะ · เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร
· พันท้ายนรสิงห์วิทยา · สมุทรสาครวุฒิชัย · กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
· กุศลวิทยา · อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ · วัดธรรมจริยาภิรมย์
· หลักสองส่งเสริมวิทยา · วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์