ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนฯ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๗๐ คน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการอบรม กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ (สมัครผ่านออนไลน์เท่านั้น) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประ่ชาสัมพันธ์ สพม.๑๐