การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  จะให้ทุนแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นและให้ติดต่อกันจนจบหลักสูตร โดยผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๔) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  รวม ๕ ทุนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่จะขอรับทุนส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดที่ผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้่ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐