ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำเว็บไซด์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยผลงานวิจัยด้านแรงงานและวิทยานิพนธ์ฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นช่องทางให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงาน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประ่ชาสัมพันธ์ สพม.๑๐