ขอเชิญโรงเรียนมัธยมในสังกัดส่งวงดนตรีเข้าร่วมประกวดบรรเลงดนรีไทยร่วมสมัยศรทอง

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือกับมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ฯลฯ จัดการประกวดดนตรีไทยร่วมสมัยศรทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ทั้งนี้  ขอเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส่งวงดนตรีเข้าร่วมประกวดบรรเลงดนตรีไทยร่วมสมัยศรทอง โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐