เชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี ๒๕๖๓

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลที่ได้ประกอบคุณงามความดีในประเภทต่างๆ ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติ  จึงขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ รายละเอียด

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐