ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดให้มีการเปิดรับสมัคร หรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๘ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ด้านละ ๑ คน  รวม ๒ คน  หากมีผู้สนใจประสงค์จะสมครหรือประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมนุษยชนแห่งชาติ  ให้ยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลด้วยตนเอง  ณ จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ขั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐