กิจกรรม NARIT Science Week ๒๐๒๐

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สตร.)  กำหนดจัดกิจกรรม NARIT Science Week ๒๐๒๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศฯ  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓   โดยขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวแก่ผู้ที่สนใจ   และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม  ภายในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐