ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  จำนวน ๒ เรื่อง  ได้แก่ ๑. ก่อนจะคิดซื้อรถยนต์ (มือสอง)  ๒. เรื่องโฆษณาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้  เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐