ขอความร่วมมือในการประกาศให้ครูวิทยาศาสตร์ สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จะดำเนินการมอบรางวัลการศึกษาวิทยา่ศาสตร์ให้กับครู อาจารย์ ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดัมมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลงานดีเด่น ในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้  จึงขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้ครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐