ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8"

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี ๘"  ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมพิชิตโควิด-๑๙" ผ่านภาพวาด และเขียนโครงการอธิบายจินตนาการลงบนกระดาษขนาด A๔ หรือภาพวาดแบบดิจิทัลฯ  โดยกำหนดระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐