ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน"  โดยให้ผู้เข้าประกวดได้เลือกแสดงความรู้ความสามารถ ตามความสนใจและความถนัดของตนเองผ่านการเล่านิทาน การท่องกลอน และร้องเพลงจีน ในหัวข้อดังกล่าว  ในการจึงขอให้สถานศึกษา แจ้งนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะด้านภาษาจีนสม้ครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่ บริษัท นานมี จำกัด  จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐