การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครและติดตามข้อมูลการรับสมัครทางเว็บไซด์  https://scius.mhesi.go.th หรือ www.facebook.com/scius.mhesi

เอกสารแนบท้าย

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐