ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season ๓

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยบริษัท โกลบอล พา;เวอร์ ซินเนอยี่จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ได้จัดทำโครงการ GPSC Young Social Innovator season ๓  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ ได้นำเสนอแนวคิดโครงงาน ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ ภายใต้หัวข้อ "พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" โดยในโครงการมีกิจกรรมอบรมทักษะความสามารถ ฝึกฝนกระบวนการ มีการประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รายละเอียดตามเอการที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐