ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมเยาวชนไทย ให้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดอบรมเฉพาะทาง กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ และการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ในการนี้ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐