ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนการส่งเสริมสิทธิเด็ก เรื่อง มดจิ๋วสีรุ้ง

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  ได้จัดทำหนังสือนิทานเพื่อการส่งเสริมสิทธิเด็ก  เรื่อง  มดจิ๋วสีรุ้ง  ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อวีดีทัศน์ และสื่ออีเล็กทรอนิกส์  เพื่อเป็นสื่อสนับสนุนการส่งเสริมสิทธิเด็ก ช่วยปลูกผังให้เด็กรู้จักเคารพในตัวเองและยอมรับความแตกต่างของกันและกัน เสริมวิธีมองโลกอย่างมีจินตนาการและเสริมสร้างให้เด็กเรียนรู้ เข้าใจผู้อื่น  ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์สื่อดังกล่าวในช่องทาง QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐