ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยมหาวิทยาลัยสยาม ได้อนุมัติเปิดหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต และรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ภาจใต้คณธรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ทั้งนี้  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้สนใจทราบ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐