ขอความร่วมมือคัดเลือกคนพิการต้นแบบ จังหหวัดสมุทรสาคร ประจำปี ๒๕๖๓

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลพิการ ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จึงจัดให้มีการคัดเลือก "คนพิการต้นแบบ" ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารแนบท้าย และส่งใบสมัครโดยตรงที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ หลักเกณฑ์/ใบสมัคร

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐