การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓

User Rating: / 0
PoorBest 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓ ไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ww.ripd.go.th หัวข้อ "รับสมัครหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ เข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓"  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐