ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐