ประชาสัมพันธ์และดำเนินงานการประกวดเรียงความส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยกองทุนการออมแห่งขาติ (กอช.) ได้จัดประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา หัวข้อ "ออมกับ กอช.เพื่อความมั่นคงในอนาคต" ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐