ประชาสัมพันธ์การบริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยไวรัส COVID-๑๙

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยมูลนิธิครูของแผ่นดิน มีความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อครู บุคลากร เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท Command N Design Center ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัส COVID-๑๙    ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันฯ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐