ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งข่ันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2562 - 20 กุมภาพันธ์  2563  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยให้นักเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาตามโครงการ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10