การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ และให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติด้านวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย  และเชิญชวนนักเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐