ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม อำเภอกระทุ่มแบน และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สดมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ในการนี้  ขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในสังกัดเข้าเยี่ยมชมในวัน เวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประ่ชาสัมพันธ์ สพม.10