ขอความอนุเคราะห์นักเรียนประสบอัคคีภัย

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ แจ้งว่า บ้านพักของเด็กชายพีรพัฒน์ ประเสริฐสังข์ นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนบ้านหนองจั่น อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง  ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐