แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยศูนย์การเรียนรู้ เรื่องของโอ่ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมโอ่งมังกร อันมีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี  ซึ่งในโครงการจะประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เรื่องของโอ่ง ร้านอาหารโอ่งข้าวโอ่งน้ำ ร้านโอ่งแฟ ร้านสินค้าชุมชน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10