ผลการคัดเลือกนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการ TFE (Teams for Education) และ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนจังหวัดสมุทรสงคราม

User Rating: / 1
PoorBest 

ผลการคัดเลือกนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการ TFE (Teams for Education) และ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนจังหวัดสมุทรสงคราม