เชิญขวนดาวน์โหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library)

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ Mobile Application สำหรับให้บริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็คทรอนิคส์ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจบนเครือข่าย Internet  โดยรวบรวมหนังสือดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียไว้บนระบบห้องสมุดกรีนดิจิทัล  ในการนี้ ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดและผู้ที่สนใจ Download Application  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10