ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และเชิญร่วมงานเปิดบ้านมหิดลวิทยานุสรณ์(MWIT Open House 2019)

User Rating: / 2
PoorBest 

ด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกาา 2562  เพื่อ่คัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 240 คน  ซึ่งรับสมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประ่ชาสัมพันธ์ สพม.10