ขอความร่วมมือในการประกาศให้ครูวิทยาศาสตร์ สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้มอบรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้กับครู ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์ ริเริ่มทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้  ขอเชิญชวนครูอาจารย์ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10