ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ"

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรม "ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ"  ให้คนไทยเสนอชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ เพื่อพิจารณาคัดเลือกชื่อที่เหมาะสมเสนอไปยังสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติเห็นชอบและประกาศอย่างเป็นทางการ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10