ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แก่โรงเรียนในสังกัด

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น JENESEYS 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยได้แสดงความรู้ความสามารถ ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์  โดยส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด  ความยาวไม่เกิน 3 นาที  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10