ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน "ตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" ชิงทุนการศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ บาท และทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม  จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และเปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒  มัธยมศึกษาตอนปลายวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐