โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย สพฐ. ได้เห็นชอบให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)  โดย่แบ่งทุนเป็น 3 ประเภท  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10