ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี ได้กำหนด่จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10