โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๖

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดทำโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๖  ซึ่งเป็นโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2562  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10