โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562 ลว. 13 มีนาคม 2562

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือก สรรหานักเรียน หญฺิง 10 คน ชาย 10 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับ สำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 27 ตุลาคม 2562  ณ ประเทศแคนาดา  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

สนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10