การยื่นแบบคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ม.1,ม.4

User Rating: / 22
PoorBest 

การยื่นแบบคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ม.1,ม.4
ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

สามารถยื่นได้ที่
จังหวัดเพชรบุรี สพม.10
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์ สพม.10) โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จังหวัดสมุทรสาคร (ศูนย์ สพม.10) โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
จังหวัดสมุทรสงคราม (ศูนย์ สพม.10) โรงเรียนศรัทธาสมุทร

***เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง***
1.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
2.สำเนาใบ ปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียน)