เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

User Rating: / 5
PoorBest 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เจตจำนง สพฐ. เจตจำนง สพม.๑๐

แผนป้องกันปราบรามการทุจริต สพม.10

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้่อน