เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๐  ได้ดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ว่างและได้ดำเนินการออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  ยังมีตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่างภายหลังจากการย้าย ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ภายวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ โดยดูตำแหน่งว่างและรายละเอียดเกณฑ์การย้ายได้ที่นี่

@ ตำแหน่งว่าง ๙ อัตรา ( สีแดงใช้รับย้าย ๙ อัตรา สีดำใช้สอบคัดเลือก ๙ อัตรา )

@ รายละเอียดเกณฑ์การย้าย