ประกาศ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.๑๐ ครั้งที ๑/๒๕๕๔

ประกาศ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.๑๐ ครั้งที ๑/๒๕๕๔

โปรดตรวจสอบวัน เวลา และห้องสอบ สถานที่สอบก่อนวันสอบแข่งขัน