ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสถาบันพระจอมเกล้า ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย อันเป็นผลสืบเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  ทั้งนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมชมศูนย์การเรียนรู้ ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10